Zadaj zákazku chránenej dielni

Vyhnite sa tak plneniu povinnému podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.